Cuma 23 Nisan 2021

FAYDALI BİLGİLER

Kereste, ağacın ticari maksatla kullanılabilir duruma getirilmiş hali. Bulunduğu şekliyle kullanılamayan ağaç, önce kesilir sonra hızar atölyelerinde kereste haline getirilir. Keresteler, sınıflandırılır, kurutulur, gerekiyorsa son işlemler yapılıp pazarlanır. Dünyada ortalama olarak, kesilen ağaçların yarısı yakacak olarak, diğer yarısı da kağıt imalatında ve çeşitli işlerde kereste olarak kullanılmaktadır. Kullanılacağı yere göre çeşitli ağaçlardan kereste elde edilir. Sertliklerine bağlı olarak bazı ağaçlar, şöyle sınıflandırılabilir.

Çok sert ağaçlar: Ceviz, sert karaağaç, kara salkım, karaağaç.
Sert ağaçlar: Meşe, kayın, dişbudak, karasakız.
Orta sertlikte ağaçlar: Kırmızı sakız, beyaz karaağaç, bazı kavak cinsleri.
Yumuşak ağaçlar: Kestane, sarıkavak, selvi, sedir.
Çok yumuşak ağaçlar: Beyaz çam, ladin, ıhlamur, söğüt,Ağaç kesme: Eskiden balta ve testere ile kesilen ağaçlar, bugün motorlu testerelerle kesilmektedir. Kesilen ağaçların dalları ayrılır. Gerekiyorsa daha küçük parçalara bölünür. Sonra bu tomruklar bir araya toplanıp hızar atölyelerine sevk edilir. Tomrukların nakli, memleketlere ve coğrafi bölgelere göre çeşitli yollardan yapılır. Traktör ve kamyonlarla karadan nakil yapılabildiği gibi, akarsulardan da bu maksatla faydalanılmakta, hatta havadan nakil için helikopter ve balonlar kullanılmaktadır.

Biçme, kurutma, son işlemler: Kesilen ağaçlar çeşitli yollarla hızar atölyelerine gelir. Burada standart ölçülerde biçilir. Fakat, kerestenin kuruyacağı düşünülerek ölçüler biraz büyük tutulur. Yuvarlak testere, şerit testere veya çok bıçaklı testerelerle biçilen keresteler, aralarından hava geçecek şekilde dizilerek kurutulur. Kerestenin cinsine, kalınlığına ve hava durumuna göre bu kurutma işlemi, birkaç haftadan bir yıla kadar veya daha uzun da sürebilir. Kurutma işi fırınlarda da yapılabilir. Fırınlarda, sıcak hava kerestelerin arasından hızla geçirilir. Bu işlem esnasında sıcaklık ve nem devamlı kontrol edilir. Böylece nem nispeti 72 saatte % 12’ye indirilebilir

Kurutulan keresteler, kullanılacağı yere göre son işlemlerden geçirilir. Sert ağaç keresteleri genellikle son işlem görmeden satılır. Yumuşak ağaç kerestelerinin ise çoğu planyadan geçer.

Yangın, böcek gibi dış tesirlerden korunmak istenen özel keresteler, daha başka işlemlere de tabi tutulur. Bunun için değişik kimyevi maddeler kullanılır.

Sınıflandırma: Keresteler, kullanılacağı yere, ölçülerine ve gördüğü işlemlere göre sınıflandırılır. Sert ve yumuşak ağaçların sınıflandırılması ayrı ayrı yapılır. Çeşitli metotlarla sınıflandırılan keresteler, değişik renklerle işaretlenir.

Kereste Kullanım Alanları

Kuzey Amerika'da ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde, örneğin İskandinav ülkelerinde, yumuşak odunlulardan elde edilen keresteler ev, ambar, fabrika yapımında ve başka yapı işlerinde kullanılır. Mobilyacılıkta, tekne yapımında, kutu, sandık, tahta perde gibi birçok başka ahşap sanayi ürününün yapımında da kereste kullanılır.

Kerestenin başka bir Önemli kullanım alanı da kâğıt sanayisinin hammaddesi olan odun hamuru üretimidir. Kaplama, kontrplak ve sunta da keresteden yapılır. Kütüklerin çok ince dilimler halinde kesilmesi ya da elma soyar gibi soyulmasıyla elde edilen çok ince ağaç levhalar olan kaplama, dekoratif amaçla başka tahtaların kaplanmasında ve kontrplak yapımında kullanılır.

Kontrplak, üç ya da beş gibi tek sayıda kaplama levhasının birbirine yapıştırılmasıyla elde edilir. Kontrplak yapılırken her kaplama levhası, damarlarının doğrultusu bir öncekininkilere dik olacak biçimde birbiri üzerine yapıştırılır. Kontrplaktan istenen boyutlarda ve çok sağlam panolar yapılır.

Scroll to top